กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะ และทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ

Print Friendly, PDF & Email

วันที่ 25 ก.ค. 2561 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลแหลมทอง 
จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะ และทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ ณ บริเวณวัดถ้ำแก้ว ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

Post Author: Admin