กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน และทอดผ้าป่าสามัคคี ตามโครงการหนูน้อยคุณธรรมน้อมนำถวายเทียนพรรษาประจำปี 2561

Print Friendly, PDF & Email
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ท่านสุระชัย ผิวเวียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแหลมทอง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน และทอดผ้าป่าสามัคคี ตามโครงการหนูน้อยคุณธรรม น้อมนำถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดป่าแหลมทองศิริมงคล

Post Author: Admin