กิจกรรมท้องถิ่นอาสา ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” โดยร่วมกันเตรียมสถานที่ขุดหลุมและปักหลักเตรียมไว้สำหรับปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ

Print Friendly, PDF & Email

วันที่ 18 ก.ค. 2561 เวลา 15.00 น. นายสุรชัย ผิวเวียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานอบต.แหลมทอง จัดกิจกรรมท้องถิ่นอาสา ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” โดยร่วมกันเตรียมสถานที่ขุดหลุมและปักหลักเตรียมไว้สำหรับปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ แต่ละพระองค์ ทรงให้ความสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการดูแลรักษาป่าไม้ ณ บริเวณทางไปวัดถ้ำเเก้ว หมู่ 3 บ้านซับเจริญ ต. แหลมทอง อ. ภักดีชุมพล จ. ชัยภูมิ

 

Post Author: Admin