กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรม TO BE NUMBER ONE และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

Print Friendly, PDF & Email
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. ท่านสุระชัย ผิวเวียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรม TO BE NUMBER ONE และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ หอประชุมโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

Post Author: Admin