ขอประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง

Print Friendly, PDF & Email

Post Author: Admin