ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2561

Print Friendly, PDF & Email

ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมการประกวดกระทงสวยงามประดิษฐ์จากใบตองหรือวัสดุธรรมชาติ ประกวดหนูน้อยนพมาศ และประกวดนางนพมาศ (ธิดาช้างเดือนเพ็ญ) และรำวงย้อนยุค โดยผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในตำบลแหลมทอง หรืออาศัยอยู่ในตำบลแหลมทองที่มีความประสงค์เข้าร่วมประกวด ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://laemthong.go.th/wordpress/ใบสมัคร

หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการศึกษาฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง โทร. 044-056133

Post Author: Admin