รับโอน(ย้าย) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

Print Friendly, PDF & Email

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะรับโอน(ย้าย) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อไปดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ อบต.แหลมทอง ตำแหน่งพนักงานตำบล(ว่าง)

Post Author: Admin