วัดพุทธอุทยานหินเหิบซับภูทอง

Print Friendly, PDF & Email

ตั้งอยู่ในพื้นที่ของบ้านซับภูทอง ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ พุทธอุทยานหินเหิบซับภูทอง เป็นสถานปฏิบัติธรรมที่มียอดสีทองสวยงามมาก มองเห็นเด่นมาแต่ไกล ตำแหน่งพุทธอุทยานหินเหิบ-ซับภูทอง คาดว่าเป็นตำแหน่งเดียวกันกับวัดเวฬุวัน ในสมัยพุทธกาล ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเขาคิชฌกูฏ ที่แปลว่ายอดเขาที่มีลักษณะคล้ายแร้งกระพือปีก  ด้านทิศเหนือคือกรุงราชคฤห์ ( ถ้ำวัวแดง ถ้ำแสงจันทร์) พระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าจักรพรรดิราช แห่งกรุงราชคฤห์ ทรงให้กวีแต่งเพลงพรรณาถึงความสวยงามของวัดเวฬุวันร้องกัน เพื่อให้พระนางเขมาอัครมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารได้ยิน และอยากเสด็จไปวัดเวฬุวัน จุดเด่นของที่นี่คือจุดชมวิวโดยรอบพุทธอุทยานบนยอดพระเจดีย์เก้าองค์ มีพระพุทธรูปประดิษฐานให้สักการะเพื่อเป็นสิริมงคล (ยังไม่มีการยืนยันข้อมูลที่แน่ชัด ข้อมูลเล่าสืบต่อกันมาจากผู้เฒ่าผู้แก่) (ข้อมูลเพื่อการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยว ภายในตำบลแหลมทองเท่านั้น)

Post Author: Admin