ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

Print Friendly, PDF & Email

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกด้านข้อมูลการท่องเที่ยว
จึงได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวไว้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง
ทั้งยังสามารถติดต่อสอบถามมายัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง
ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 
 044-056-131-3
Website : http://laemthong.go.th/
หรือ  https://www.facebook.com/weblaemthong/

            

Post Author: Admin