โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ

Print Friendly, PDF & Email
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. ท่านสุระชัย ผิวเวียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน อบต. ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ สุดยอดของดีวิถีท้องถิ่น ณ บ้านซับเจริญ หมู่ 3 ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

Post Author: Admin