ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง ปีงบประมาณ 2563

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563 ผู้มีส […]

กิจกรรมเพาะพันธุ์กล้าไม้ ตามโครงการ”ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ” และ ต้นกัลปพฤษ์ตามโครงการบ้านสวย เมืองสุข ประจำปี 2561

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนต […]