กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน และทอดผ้าป่าสามัคคี ตามโครงการหนูน้อยคุณธรรมน้อมนำถวายเทียนพรรษาประจำปี 2561

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ท่านสุระชัย ผิวเวี […]

กิจกรรมท้องถิ่นอาสา ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” โดยร่วมกันเตรียมสถานที่ขุดหลุมและปักหลักเตรียมไว้สำหรับปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ

วันที่ 18 ก.ค. 2561 เวลา 15.00 น. นายสุรชัย ผิวเวียง นา […]

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรม TO BE NUMBER ONE และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. ท่านสุระชัย ผิวเว […]