เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

Print Friendly, PDF & Email

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา
เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20-30 เมษายน 2563
ในวันเวลาราชการ 08.30-16.30 น….รายละเอียดเพิ่มเติม

002

Post Author: Admin