รับโอน(ย้าย) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัย […]

ท้องถิ่นอำเภอภักดีชุมพลลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาหารกลางวันและการลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแหลมทอง

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นางสาววนิษฐา ฦาปั […]