รับโอน(ย้าย) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัย […]